Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

Uprzejmie zapraszamy na spotkanie

pt.: „POGROMCA BÓLU – OBROŃCA STAWÓW”,

które odbędzie się w dniu 14 lutego 2017 roku o godzinie 10.30.

ZARZĄD STOWARZYSZENIA