Zebranie

        KALISKIE  STOWARZYSZENIE
EMERYTÓW i RENCISTÓW
w  KALISZU

         Z A P R A S Z A

na     WALNE  ZEBRANIE  SPRAWOZDAWCZO  WYBORCZE

w dniu  14 marca 2017 r. Na godz.15-tą,

które odbędzie się w  “INKUBATORZE  PRZEDSIĘBIORCZOŚĆI”

przy ul. Częstochowskiej 25.

Zaproszenie

KALISKIE STOWARZYSZENIE

EMERYTÓW i RENCISTÓW

   w KALISZU

     Z A P R A S Z A

NA WIECZOREK TANECZNY

w dniu  22 LUTEGO 2017 R

SPOTKANIE ODBĘDZIE SIĘ

„NA SALI BANKIETOWEJ”

w  PIWONICACH O GODZ. 15.30