Rokosów

Kaliskie Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów zostało zaproszone przez Urząd Marszałkowski Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

na Wiosenną Szkołę Rad Seniorów

w dniach 12-14 czerwca 2017 roku w Rokosowie.