Wiadomość okolicznościowa

Z głębokim żalem zawiadamiamy
że dnia 05.06.2019 r.
Zmarła nasza koleżanka Maciaszek Zofia
Uroczystości pogrzebowe rozpoczynają się 08.06.2019r. o godz.10,00
W kościele Pod Wezwaniem Jana Chrzciciela w Pamięcinie.
Rodzinie zmarłej składamy w imieniu wszystkich Członków
Słowa współczucia
          Zarząd KSEiR

Wiadomość okolicznościowa

Kaliskie Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów
przesyła kondolencje i łączy się
w głębokim żalu
z panią Grażyną Mazurek (Przewodnicząca Rady Seniorów)
po śmierci męża Krzysztofa