Bliżej poezji

W dniu 23 października 2020 godz. 17:00, w Villi Calisia w Kaliszu,
Aleja Wolności 4,
 
ZAPRASZAMY na spotkanie z poetami.
 
Program spotkania:
 
*) XIX Aforystykon – „V Po-tyczki aforystów” – poprowadzi Urszula Zybura;
*) Paweł Buksalewicz – Droga Przemyśleń;
*) Koncert poetycko-muzyczny w wykonaniu Jolanty Ciecharowskiej i Romualda Andrzejewskiego.

Dzień Seniora

Jak co roku organizujemy spotkania z okazji Dnia Seniora.
 
Spotkania odbędą się w lokalu Ornament w Kaliszu przy ul. Piwonickiej.
Dostosowujemy się do rygoru sanitarnego,
każde spotkanie w grupie do 50 osób.
 
Pierwsze spotkanie dnia 20.10.2020 r. godz. 16.00,
Drugie spotkanie dnia 21.10.2020 r. godz. 17.00.
 
Osoby chętne zapraszamy do zapisów w naszym biurze.