Bieszczady

W dniach 07/11. 08.2018 r.
Seniorzy zwiedzali przecudną krainę Polski “Bieszczady”
Wróciliśmy bogatsi o zdobytą wiedzę historyczną, przyrodniczą i turystyczną.
Pogoda była piękna i bezdeszczowa.
Pani przewodniczka uczyniła co tylko było w jej mocy
pod względem organizacyjnym i merytorycznym.
Program wycieczki zadowolił wszystkich uczestników za co DZIĘKUJEMY