Bliżej poezji

W dniu 23 października 2020 godz. 17:00, w Villi Calisia w Kaliszu,
Aleja Wolności 4,
 
ZAPRASZAMY na spotkanie z poetami.
 
Program spotkania:
 
*) XIX Aforystykon – „V Po-tyczki aforystów” – poprowadzi Urszula Zybura;
*) Paweł Buksalewicz – Droga Przemyśleń;
*) Koncert poetycko-muzyczny w wykonaniu Jolanty Ciecharowskiej i Romualda Andrzejewskiego.