Jubileusz – 10-lecie KSEiR

Z okazji 10-lecia istnienia KSEiR w dniu 23.01.2020 roku
w Restauracji KTW w Szałem odbyło się
jubileuszowe spotkanie członków Stowarzyszenia.

Spotkanie poprowadziła pani Agnieszka Pawełczyk z UM.
Uroczystość zaszczycili goście:
Krystian Kinastowski – prezydent Miasta Kalisza;
Mateusz Podsadny – wiceprezydent Miasta Kalisza;
Dorota Kinal – dyrektor Departamentu Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego              Województwa Wielkopolskiego;
Irena Sawicka – Skarbnik Miasta Kalisza;
Tomasz Rogoziński – naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych UM;

Eugenia Jahura – dyrektor MOPS;
Grażyna Mazurek – Kaliska Rada Seniorów;
Kazimierz Tokarek – Polski Związek Emerytów koło w Błaszkach z osobami                towarzyszącymi;
Krystyna Robak – prezes UTW z osobami towarzyszącymi.

Prezydent Krystian Kinastowski przekazał na ręce Prezes Mirosławy Kolańczyk upominek dla Kaliskiego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów w postaci telewizora.

Dyplomy i upominki otrzymali długoletni członkowie aktywnie uczestniczący w pracach społecznych stowarzyszenia.
Jubileusz uświetnił występ studentów ze Studium Animatorów Kultury w Kaliszu pod kierunkiem pani Anny Wierzgacz.