SERDECZNIE WITAMY NA NASZEJ STRONIE

Strona adresowana jest przede wszystkim do ludzi w jesieni życia.

Jej zadaniem jest wzajemne przybliżenie problematyki egzystencji pozawodowej, jaka czeka grupę emerytów i rencistów po przekierowaniu ich przez państwo na nowy tor życia.

Nasze społeczeństwo nie jest w stanie egzystować bez naszych doświadczonych i cieszących się życiem ludzi w jesieni swego życia.
Mamy dużo zdrowych i pełnych życia seniorów i liczba ich rośnie.
Z ich doświadczeniem życiowym i zawodowym, nie są oni dla nas ciężarem lecz kapitałem dla naszego społeczeństwa.
Dzięki powstałemu Stowarzyszeniu został złamany stereotyp o starczej bezradności i ułomności.

Stowarzyszenie nasze udowadnia, że ludzie w podeszłym wieku potrafią wspaniale razem współdziałać i współpracować, wspólnie spędzać czas wolny będąc uśmiechniętym i radosnym.

Dla wielu osób kiedy kończy się proces zawodowy lub dorastają dzieci rozpoczyna się nowy etap życia, możliwość aktywnej starości.

Chcemy dać naszym Członkom Stowarzyszenia możliwość czynnego spędzania wolnego czasu, samorealizacji, możliwość aktywnej i radosnej starości; zapewnić miłą współpracę, współdziałanie i pomoc.

Historia
Kaliskie Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów rozpoczęło swoją działalność
dla Seniorów od 04.12.2009 r. po uzyskaniu wpisu KRS w Poznaniu
pod nr. 00003424403 oraz otrzymaniu z Krajowego Urzędu Gospodarki Narodowej
nr. statystyczny Regon 301279147. Osoby , które zakładały K.S.E.i R. to
p.Jakubczak Irena, p. Oźmina Teresa, p.Jakubik Dorota, p.Kolańczyk Mirosława,
p.Stefaniak Lucjan, p.Wojtkowiak Ryszard.
Pierwsze spotkania odbywały się w Domu Seniora na osiedlu Majków ul. Tuwima 2.
K.S.E.i R. realizuje swoje cele zgodnie ze statutem, prowadzi na bieżąco współpracę
z władzami Urzędu Miasta, Urzędem Marszałkowskim i MOPS.
W początkowym okresie działalności było zarejestrowanych 150-osób
Pierwsze walne zebranie odbyło się w marcu 2011 roku i wybrano
Zarząd Stowarzyszenia i Prezesa. Prezesem została wybrana p. Kolańczyk Mirosława
i jest Prezesem  Stowarzyszenia do czasu obecnego
Działalność
Organizujemy spotkania okazjonalne, wycieczki turystyczne, turnusy wypoczynkowe
dla Seniorów oraz zabawy taneczne przy orkiestrze.
Ponadto nasi Seniorzy spotykają się w grupach:
    -prace z rękodzieła
  -zajęcia rekreacyjno-sportowe
  -zajęcia kulinarne
  -spotkania literacki (poezja, film)

Zapraszamy wszystkich chętnych, którzy chcą nadal czynnie uczestniczyć w życiu społecznym, do przyłączenia się do naszego Stowarzyszenia aby aktywnie wziąć udział w naszym programie.

 

Nasz sukces opiera się na zaangażowaniu w działalność Stowarzyszenia na znakomitych wynikach naszej pracy na rzecz członków Stowarzyszenia.

“Wszelkie materiały zamieszczone na stronie są własnością Kaliskiego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów w Kaliszu i jako takie podlegają ochronie praw autorskich.
Zabrania się rozpowszechniania i kopiowania tych materiałów bez zgody autorów”.

Zapisz