OGŁOSZENIE

Wszystkich naszych uczestników Stowarzyszenia
serdecznie zapraszamy na zebranie
SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZE
które odbędzie się 23.04.2018 r. o godz. 16,00
w lokalu “Ornament” przy ul.Piwonickiej w Kaliszu