Powiadomienie

Drogie koleżanki i koledzy w dniu 02.10.2019 r
odbędzie się pierwsze spotkanie po wakacjach członków zespołu
wokalno – muzycznego
w pomieszczeniach Kaliskiego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów przy ul. Targowej

Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy