Spotkania

W pomieszczeniach KSEiR dnia 01.10. 2019 r.
odbyło się spotkanie z kandydatką do Sejmu RP
z panią Karoliną Pawliczak