Spotkanie z Rzecznikiem Praw Pacjenta

Rzecznik Praw Pacjenta ustanowił 2020 rok ROKIEM SENIORA.
zapraszamy wszystkich chętnych na spotkanie z pracownikami Biura Rzecznika Praw Pacjenta.
Będziemy rozmawiać:
– o prawach pacjenta
– gdzie pacjent może znaleźć wsparcie w kontaktach z podmiotami leczniczymi.
18 marca 2020 r. godz. 11:00 – 13:00