Zaproszenie

KALISKIE STOWARZYSZENIE

EMERYTÓW i RENCISTÓW

   w KALISZU

     Z A P R A S Z A

NA WIECZOREK TANECZNY

w dniu  22 LUTEGO 2017 R

SPOTKANIE ODBĘDZIE SIĘ

„NA SALI BANKIETOWEJ”

w  PIWONICACH O GODZ. 15.30