KOMISJA REWIZYJNA:

  • przewodnicząca Irena Hałaczek
  • członek Maria Krysiak
  • członek Maria Cieńska