Zebranie

        KALISKIE  STOWARZYSZENIE
EMERYTÓW i RENCISTÓW
w  KALISZU

         Z A P R A S Z A

na     WALNE  ZEBRANIE  SPRAWOZDAWCZO  WYBORCZE

w dniu  14 marca 2017 r. Na godz.15-tą,

które odbędzie się w  “INKUBATORZE  PRZEDSIĘBIORCZOŚĆI”

przy ul. Częstochowskiej 25.