Bieszczady we wrześniu

Zapraszamy na wycieczkę w Bieszczady – Polańczyk.
Najlepszy termin aby zobaczyć kolorowe Bieszczady i odbyć rejs po Solinie.

Od 16 do 23 września 2022 roku.

Zapisy przyjmujemy w biurze ul. Targowa 3-5-7.