Wyjazd do Wrocławia – “Cyganeria”

Cena:(transport, bilet, ubezpieczenie, opłaty na TFG, opieka pilota) 140 zł.

Zapisy w biurze ul. Targowa 3-5-7