Zebranie sprawozdawcze

Zebranie sprawozdawcze za rok 2021

odbędzie się 27 maja 2022 r. (piątek) o godzinie 10:00

w siedzibie stowarzyszenia przy ul. Targowej 3-5-7.

Z A P R A S Z A M Y