Zebranie sprawozdawcze za 2021 rok

W związku z bardzo niską frekwencją w dniu 27.05.2022 r. wyznaczono nowy termin zebrania.

Zebranie sprawozdawcze za rok 2021 odbędzie się 28 czerwca 2022 r.
w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Targowej 3-5-7
o godzinie 10:00
Członków Stowarzyszenia prosimy o poważne potraktowanie sprawy i udział w zebraniu.