Życie w rytm zegara biologicznego

W siedzibie Centrum Organizacji Pozarządowych w dniu 08.11.2021 r. odbyło się spotkanie zorganizowane z inicjatywy Pana V-ce Prezydenta m. Kalisza Mateusza Podsadnego w ramach cyklu „Zdrowy Kalisz”, w którym udział brały również nasze koleżanki.

Wykład na temat „Życie w rytm zegara biologicznego” poprowadził Pan profesor Wojciech Cichy i Dawid Matczak.