Dziękujemy za wspólnie spędzony rok 2020

 

 Życzymy Wam abyście w ten Nowy Rok weszli z radością w sercu.

Aby nigdy nie odstępowała Was nadzieja na lepsze jutro
i wiara w to, że nie ma rzeczy niemożliwych.

Prezes i Zarząd KSEiR