Organizujemy spotkania okazjonalne, wycieczki turystyczne, turnusy wypoczynkowe dla Seniorów oraz zabawy taneczne przy orkiestrze. Ponadto nasi Seniorzy spotykają się w grupach: prace z rękodzieła, zajęcia rekreacyjno-sportowe, zajęcia kulinarne, spotkania literacki (poezja, film)

Uruchamiamy i łączymy lokalne zasoby w społecznościach.

Jesteśmy przede wszystkim dla ludzi w jesieni życia.

Jej zadaniem jest wzajemne przybliżenie problematyki egzystencji pozawodowej, jaka czeka grupę emerytów i rencistów po przekierowaniu ich przez państwo na nowy tor życia. Nasze społeczeństwo nie jest w stanie egzystować bez naszych doświadczonych i cieszących się życiem ludzi w jesieni swego życia. Mamy dużo zdrowych i pełnych życia seniorów i liczba ich rośnie. Z ich doświadczeniem życiowym i zawodowym, nie są oni dla nas ciężarem lecz kapitałem dla naszego społeczeństwa. Dzięki powstałemu Stowarzyszeniu został złamany stereotyp o starczej bezradności i ułomności.

Stowarzyszenie nasze udowadnia, że ludzie w podeszłym wieku potrafią wspaniale razem współdziałać i współpracować, wspólnie spędzać czas wolny będąc uśmiechniętym i radosnym. Dla wielu osób kiedy kończy się proces zawodowy lub dorastają dzieci rozpoczyna się nowy etap życia, możliwość aktywnej starości. Chcemy dać naszym Członkom Stowarzyszenia możliwość czynnego spędzania wolnego czasu, samorealizacji, możliwość aktywnej i radosnej starości; zapewnić miłą współpracę, współdziałanie i pomoc.

Kaliskie Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów

Adres: ul.Targowa 3-5-7,

62-800 Kalisz

Telefon: 603 409 307

Telefon: 609 431 165

Godziny pracy:
Poniedziałek – czwartek w godzinach 10:00 -13:00