Historia stowarzyszenia

Kaliskie Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów rozpoczęło swoją działalność dla Seniorów od 04.12.2009 r. po uzyskaniu wpisu KRS w Poznaniu pod nr. 00003424403 oraz otrzymaniu z Krajowego Urzędu Gospodarki Narodowej nr. statystyczny Regon 301279147. Osoby , które zakładały K.S.E.i R. to p.Jakubczak Irena, p. Oźmina Teresa, p.Jakubik Dorota, p.Kolańczyk Mirosława, p.Stefaniak Lucjan, p.Wojtkowiak Ryszard.

Pierwsze spotkania odbywały się w Domu Seniora na osiedlu Majków ul. Tuwima 2. K.S.E.i R. realizuje swoje cele zgodnie ze statutem, prowadzi na bieżąco współpracę z władzami Urzędu Miasta, Urzędem Marszałkowskim i MOPS. W początkowym okresie działalności było zarejestrowanych 150-osób Pierwsze walne zebranie odbyło się w marcu 2011 roku i wybrano Zarząd Stowarzyszenia i Prezesa. Prezesem została wybrana p. Kolańczyk Mirosława
i jest Prezesem Stowarzyszenia do czasu obecnego.

Działalność stowarzyszenia

Organizujemy spotkania okazjonalne, wycieczki turystyczne, turnusy wypoczynkowe dla Seniorów oraz zabawy taneczne przy orkiestrze.

Ponadto nasi Seniorzy spotykają się w grupach:

  • prace z rękodzieła
  • zajęcia rekreacyjno-sportowe
  • zajęcia kulinarne
  • spotkania literacki (poezja, film)