Zarząd

Prezes

Mirosława Kolańczyk

Wiceprezes

Anna Ostrochalska

Sekretarz

Ewa Molka

Skarbnik

Maria Górecka

Komisja rewizyjna

Przewodnicząca

Maria Cieńska

Członek

Jolenta Buchnajzer

Członek

Eugenia Jahura