Zarząd

Prezes

Mirosława Kolańczyk

Wiceprezes

Anna Ostrochalska

Sekretarz

Ewa Molka

Skarbnik

Maria Górecka

Komisja rewizyjna

Przewodnicząca

Irena Hałaczek

Członek

Maria Krysiak

Członek

Maria Cieńska