8 marca 2022

Bądź zawsze radosna, bądź zawsze szczęśliwa.
Bądź zawsze szczera, bądź zawsze życzliwa.
Dbaj dalej o swoje zalety, ponieważ jesteś ideałem kobiety.